20.IV.2008: Tombeek

tombeek

De woonkern van Tombeek dateert uit de Gallo-Romeinse periode. De benaming van het dorp komt van het Latijnse woord ’tumulus’, een etymologische variant van tomme of tombe, vandaag vertaald als ‘grafheuvel’. Het gehucht wordt doorkruist door de rivier de Lane en de Waversesteenweg, een oude verbindingsweg tussen Brussel en Waver. De legende vertelt dat Keizer Karel in 1531 vastreed in de Lane en geholpen werd door de Tombekenaars, die hiervoor Tombeekheide als beloning kregen. De Souvereine Raad van Brabant kende hun officieel deze gronden toe in 1784. Het resterend gedeelte werd in 1934 verkocht om een sanatorium te bouwen en het geld werd bij de bank geplaatst. Het voormalige sanatorium Joseph Lemaire was een kuuroord voor tbc-patiënten uit de arbeidersklasse en biedt een prachtig uitzicht over Tombeekheide. Dit imposante modernistisch complex werd in een recordtijd van dertien maanden gebouwd en in 1937 ingehuldigd. Architect was Maxime Brunfaut. Het paleis is nu een betonnen ruïne geworden.

Moeilijkheid: 42 km. Hoofdzakelijk geasfalteerde wegen. Een aantal hellingen kunnen stevig in de kuiten bijten.

De fietsen van De Kroon staan gratis ter beschikking, maar dan vragen we wel om vooraf even te reserveren in De Kroon. Contacteer Mieke : anne.guns@chello.be. Kom je mee fietsen ? Kan je niet naar De Kroon komen, maar wens je ergens aan te sluiten, contacteer ons dan even vooraf. Voorzie een lunchpakket… en kleed je voldoende warm aan !

Afspraak : zondag 20 april 2008
10:00 > Beekkant station
10:45 > Hermann-Debroux station

Volgende fietstocht

Zondag 25 mei 2008
Hallerbos en Herman Teirlinckroute

20.IV.2008: Tombeek
Schuiven naar boven