22.VI.2008: Gaasbeek

gaasbeek

Van de vroegere machtspositie van de heerlijkheid Gaasbeek, zowat vijftien kilometer ten westen van Brussel, rest eigenlijk niets meer. Vandaag maakt Gaasbeek deel uit van de gemeente Lennik. Op het gebeid van natuurschoon hebben Gaasbeek en de omliggende dorpen en gehuchten (Oudenaken, Elingen, Beert, Pepingen, Kester en Bellingen) wel nog wat te bieden. De Zuunbeek en de talrijke beken en beekjes die er hun water naartoe voeren, hebben samen een reeks prachtige valleitjes geschapen. In die valleien overheersen de weidelandschappen, hier en daar onderbroken door aanplantingen van snelgroeiende populieren. Langs de hellingen met hun rijke leemgrond speelt vooral de akkerbouw een hoofdrol. Ook vandaag dragen een aantal imposante vierkantshoeven in belangrijke mate bij tot het beeld van het Pajottenland.

Moeilijkheid: 25 km. Bewegwijzerd (zeshoekige borden met rode letters). Grote delen van de route lopen over rustige landbouwwegen. Op de drukkere wegen en kruispunten is de gebruikelijke voorzichtigheid gewenst. Grotendeels verharde wegen; enkele stroken met kasseien. Nergens verkeersvrij.

De fietsen van De Kroon staan gratis ter beschikking, maar dan vragen we wel om vooraf even te reserveren in De Kroon. Contacteer Mieke : anne.guns@chello.be. Kom je mee fietsen ? Kan je niet naar De Kroon komen, maar wens je ergens aan te sluiten, contacteer ons dan even vooraf. Voorzie een lunchpakket… en kleed je voldoende warm aan !

Afspraak : zondag 22 juni 2008
10:30 > GC De Kroon, J.B.Vandendrieschstraat 19, Sint-Agatha-Berchem.

Volgende fietstocht

Zondag 27 juli 2008
O.-L.-V. Lombeek

22.VI.2008: Gaasbeek
Schuiven naar boven